On 

the 

Road 

again!
Konsertpakke 6.    "On the Road Again" 


En temakonsert med Country and Westernmusikk.

 

En musikalsk reise i et landskap, tuftet på sterke følelser om livet.  

 


KONSERTPAKKE 6