• Hans Martin har produserte 3 temakonserter for den Kulturelle Spaserstokken i Grenland.
  • Konsertene står på egne ben og fungerer fint som institusjonskonserter og benyttes jevnlig av Bydelshusene i Skien.
  • Du kan lese mer om konsertene under her ved å trykke på knappene.
  • (Sidene er under oppdatering)

Konsertpakke 1

"Jag har bott vid en landsväg"

Konsertpakke 2

"Bølger i håret og vann i knea"

Konsertpakke 3

" I en röd liten stuga, för två "

Konsertpakke 4

"Blanda drops"

Tilbake

Hjem

0