• Hans Martin har produserte en rekke tema og allsangkonserter for Den Kulturelle Spaserstokken i Telemark.
  • Konsertene fungerer fint som institusjonskonserter og benyttes bl. annet jevnlig av Bydelshusene i Skien.
  • Tema og allsangkonsertene utarbeides både på eget initiativ, men også på ønsker fra oppdragsgiver.  Et eksempel på dette ble til allsangkonserten "Slå ring om det vakre som finns" som ble bestilt til Ringsevja Bo- og servicesenter.
  • Blanda drops kommer i forskjellige utgaver og er en reise på tvers av temakonsertene. Et mye benyttet og allsidig alternativ.
  • "Blandadrops med smak av jul" har innslag av julemusikk mens: 
  • "Blandadrops med smak av midtsommer" vil naturlignok ha spor av typisk midtsommer musikk innbakt. 
  • "Franske toner i Bakgården" ble utarbeidet på bestilling spesielt for Lie Bydelshus sommeren 2021, som for anledningen gjorde om bakgården til et pittoresk stykke fransk bakgård med alt tilhørende. 
  • "On The Road Again" er musikk med taktfaste rytmer og et tydelig Contry and Western preg. Yihaa!

Konsertpakke 1

"Jag har bott vid en landsväg"

Konsertpakke 2

"Bølger i håret og vann i knea"

Konsertpakke 3

" Tio tusen røda rosor "

Konsertpakke 4

"Blanda drops"

Konsertpakke 5

"Franske vibber i bakgården"

Konsertpakke 6

"On The Road Again"

Tilbake

Hjem